Meer informatie en nieuws

Met de wethouder de straat op

Met de 'straatinterviews' gaat wethouder Ralph Lafleur en het gemeenteteam 'Mobiliteit Hendrik- Ido-Ambacht 2030' in oktober de straat op.

Rondetafelgesprekken met 'stakeholders'

Met de rondetafelgesprekken met ‘stakeholders’ in september geven we partijen en koepels als VVN, Fietsersbond, de VAO, winkeliersverenigingen, Adviesraad gehandicapten en andere stakeholders de gelegenheid om namens hun achterban knelpunten en meningen in te brengen. Weet u nog een partij/organisatie die hierbij niet mag ontbreken? Laat het ons weten.

De interactieve kaart voor alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden

De 'interactieve kaart' biedt iedereen de mogelijkheid achter de eigen PC, laptop of op de smartphone knelpunten en meningen in te brengen. Zie ook: hoe werkt het markeren op de kaart?

Resultaten worden gepresenteerd tijdens het Mini-symposium

Tijdens het 'Mini-symposium' begin 2021 worden de ingebrachte knelpunten, meningen, opmerkingen en ideeën op hoofdlijnen teruggekoppeld aan de eerder betrokken stakeholders en gaan we samen in discussie welke aandachtspunten, verbeterpunten en wensen er zeker in het Mobiliteitsplan 2030 moeten komen.

Op naar het Mobiliteitsplan 2030!

Na het mini-symposium wordt er toegewerkt naar het Mobiliteitsplan 2030. Dat zal een document worden waarin we een overkoepelend toekomstbeeld geven voor de mobiliteit in onze gemeente en op welke wijze we dit beeld de komende jaren willen realiseren. Daarnaast wordt er ook een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin concrete maatregelen worden benoemd. Die maatregelen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de door de bewoners en andere belanghebbende genoemde aandachtspunten, verbeterpunten en wensen. Daarbij geldt dat niet ieder genoemd knel- of verbeterpunt gerealiseerd kan worden. De gemeente is bijvoorbeeld afhankelijk van derden zoals de provincie en het Rijk en er moet ook draagvlak voor zijn. Ook vormen budgetten uiteraard een begrenzing.