Dit is uw kans om mee te denken over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en andere mobiliteitsthema's!

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt aan een nieuw Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan komt te staan hoe wij in Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2021-2030 om willen gaan met autoverkeer, langzaam verkeer (o.a. voetgangers en fietsen), openbaar vervoer, parkeren, verkeersveiligheid en duurzaamheid (o.a. elektrische auto en fiets).

Inwoners, ondernemers en belangenpartijen hebben elk hun eigen wensen en opvattingen. Daarom zijn wij gestart met het inventariseren van mobiliteitsknelpunten en -kansen in Hendrik-Ido-Ambacht. Waar ziet u kansen en knelpunten? Laat het ons weten! Wij hechten veel waarde aan uw inbreng. Geef het aan op onze interactieve kaart:

Wat doen wij met de input?

We verzamelen alle aandachts- en verbeterpunten van inwoners, ondernemers en belangenpartijen en leggen die naast andere gegevens van de gemeente. Op deze manier ontstaat er een totaalbeeld van de mobiliteit in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat gebruiken de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in combinatie met verwachte ontwikkelingen in de toekomst om een langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer vast te stellen. Vervolgens wordt de lange termijnvisie uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Natuurlijk hopen we dat u allen van harte meewerkt aan het plan door opmerkingen op de kaart te plaatsen. De opmerkingen nemen we door en wegen we tegen elkaar af, maar ook tegen het advies van deskundigen en gegevens die de gemeente op andere manieren verzamelt. Aan de hand daarvan wordt de mobiliteitskoers voor komende 10 jaar bepaald. Uiteraard kunnen ingediende opmerkingen tegenstrijdig zijn of niet passen binnen de gekozen koers.

Hoe werkt het?

  • Wijs met uw muis of vinger op de kaart een plek aan, waar u een opmerking wilt maken.
  • Klik op de plek zodat een pop-up verschijnt.
  • In het pop-up menu vult u eerst het onderwerp en de vervoerwijze in en daarna kunt u uw opmerkingen in het tekstveld invullen.
  • U mag natuurlijk meerdere plekken markeren.
  • Wilt u meer in het algemeen uw mening geven over wat er al goed gaat of juist beter kan op het gebied van verkeer en mobiliteit zonder een plek op de kaart aan te wijzen? Geef uw mening dan aan in het blauwe vak.

Meer info

  • Meer informatie over de site, interactieve kaart of over het project kunt u vinden op de pagina Informatie en nieuws
  • Voor het doorgeven van algemene klachten en meldingen waarvan u wilt dat de gemeente gelijk actie onderneemt, kunt u de gemeente bellen (14 078) of uw melding doorgeven via Fixi
Kaart

Terugkoppeling

De planning is om medio 2021 het nieuwe mobiliteitsplan te laten vaststellen door de gemeenteraad. Via het gemeentenieuws worden inwoners tussentijds op de hoogte gehouden van de uitkomst en het verdere proces.